всички продукти


Безконтактно измерване на телесна температура

Безконтактни системи за измерване на телесна температура. Ръчни или преносими - термалните камери и софтуер са в състояние да измерват от разстояние и с голяма точност температура на кожата / тялото и да алармират при повишени стойности.

Термални камери

Създадени за защита. Предлагаме пълната гама охранителни термални камери за защита на обекти от критичната инфраструктура.

Периметрова защита

Защита на огради за откриване на нарушители, предназначени за откриване и локализиране на нарушители над всякакъв видсензорни кабели

Системата е идеална за външна защита и може лесно да се монтира на жилищна или висококачествена стоманена ограда

софтуер за управление

Софтуерът за управление на сигурността е предназначен за управление и преглед на периметъра за проникване и видео наблюдение