Безконтактни темографски камери и системи за измерване на температура на хора и лица

Глобал Сат предлага безконтактни системи за измерване на телесната температура. Системите, ръчни или преносими използват термографски камери и софтуер и са в състояние да измерват от разстояние и с голяма точност температура на кожата / тялото и лицето на човек и да алармират при повишени стойности. Системите подпомагат мерките за предотвратяване на разпространението на вирусите сред хората.

FevIR Scan

Термографска камера за масов скрининг на телесна температура за обекти с интензивен трафик на хора
 

CK350-F

Термографска камера с автоматична система за измерване на телесна температура при масов скрининг
 

Hotfind-S

Преносима термографска камера с автоматична система за измерване на телесна температура
 

D160

Ръчна термографска камера за измерване на телесна температура
 

Атоматизираните системи за измерване на телесна температура за контрол на трески при епидемии и масов скрининг използват за калибрация така нареченото "черно тяло", което е уред с предварително зададена точна температура на излъчващата му повърхност и се поставя в полезрението на термалната камера. По този начин се постига висока точност на измерване на телесната температура - до ±0.1°C ! Избягват се фалшивите аларми и необходимостта от близък контакт между хората, който е неизбежен при ръчно измерване на температурата.

Температурата на кожата на човека се влияе от широк брой физиологични фактори и фактори на околната среда. Повишената температура на кожата на лицето може да означава повишена телесна температура. Повишената телесна температура може да не е придружена от повишена температура на кожата на лицето. Системите за сканиране на температура трябва да се експлоатират стриктно в съответствие с ръководството за експлоатация на производителя. Системите за сканиране не са предназначени, нито са проектирани за диагностициране или откриване на медицински състояния, включително, но не само, вируси или други заболявания. Системите за сканиране трябва да се използват само за откриване на промени в повърхностната температура на кожата. В случай, че се установи повишена температура, изследваното лице трябва незабавно да се провери с медицински термометър. Липсата на повишена температура на кожата не изключва наличие на вирусна инфекция на изследваното лице.

продукти за сигурността


Термални камери

Създадени за защита. Предлагаме пълната гама охранителни термални камери за защита на обекти от критичната инфраструктура.

Периметрова защита

Защита на огради за откриване на нарушители, предназначени за откриване и локализиране на нарушители над всякакъв вид

сензорни кабели

Системата е идеална за външна защита и може лесно да се монтира на жилищна или висококачествена стоманена ограда

софтуер за управление

Софтуерът за управление на сигурността е предназначен за управление и преглед на периметъра за проникване и видео наблюдение